TCM Lóngmén Hradec Králové
龙门

Brána draka

Škola Tradiční Čínské Medicíny

Obecný obsah výuky TCM

1. ročník: Obecné základy Tradiční čínské medicíny

Studium určeno pro

zájemce o TCM a „západní akupunkturisty“ pro pochopení z jakých principů diagnostiky i terapie tato i další metody vycházejí.

Zaměřeno na

 1. Základní teorie
 2. Etiologie a patogeneze
 3. Syndromy podle TCM
 4. Různé typy diferenciální diagnostiky
 5. Diagnostika podle jazyka a pulzu, principy terapie

Termíny: 1. víkend v měsíci

2. ročník: Teorie akupunkturních drah, jejich bodů a syndromů

Studium určeno pro

absolventy 1. ročníku základů (i z jiných škol), pro fytoterapeuty TCM, pro „západní akupunkturisty“ k rozšíření základních znalostí a propojené s ddg syndromů TCM v aplikaci léčby západních diagnóz.

Zaměřeno na

 1. Obecné zásady fyziologie a patologie systémů 12 drah
 2. Porovnání lokalizace a funkcí akupunkturních bodů na jednotlivých drahách s vypíchnutím indikací a rozdílů u nejdůležitějších funkčních bodů – a to s ohledem na syndromologickou diferenciální diagnostiku
 3. Porovnání syndromů souvisejících s příslušnými drahami a jejich léčba v rámci západních nemocí
 4. Průběžnou výuku a porovnávání nálezů jazyka a pulzů u jednotlivých drah a jejich syndromů
 5. Využívání různých postupů léčby (tělová akupunktura, ušní akupunktura, baňkování, moxa...)
 6. Rozbor průběhu sítě akupunkturních drah, jejich bodů a syndromů
 7. Praktické rozbory využití příslušných akupunkturních bodů
 8. Různé druhy metod ovlivňování (různé způsoby akupunktury, ušní akupunktury, moxování, baňkování a fytoterapie pomocí hotových směsí)
 9. Akupunkturní bod, akupunkturní dráha, skupiny specifických bodů, 12 řádných drah, 8 mimořádných drah, extrabody, mikrosystémy, algoritmy výběru bodů a principy použití, různé metody ovlivňování akubodů a drah a jejich výběr, syndromy příslušných drah, DDG použití různých akubodů v praxi.

Termíny: 2. víkend v měsíci

3. ročník: Klinické aplikace u různých skupin obtíží a nemocí

Studium určeno pro

absolventy prvých 2 ročníků, pro „západní akupunkturisty“ k rozšíření znalostí léčby různými postupy u západních diagnóz a TCM syndromů.

Zaměřeno na

 1. Rozbor západních nemocí z pohledu TCM diagnostiky, TCM syndromů
 2. Tvorbu algoritmů léčby různými metodami a postupy (akupunktury, ušní akupunktury, baňkování, moxování, skalpové akupunktury, fytoterapie hotovými směsmi, klasickými fytoformulemi,...)
 3. Procvičování diagnostiky pulzů a jazyka
 4. DDG různých onemocnění z pohledů syndromů TCM a patologie konstitucí a akudrah, jejich praktické řešení v rámci DDG a užití různých postupů TCM (akupunktura, hotové fytoformule, ušní akupunktura, baňkování, moxování, akupresura...)
 5. Řešení kombinovaných nebo chronických onemocnění pomocí DDG

Termíny: 3. víkend v měsíci

Ordinace TCM | ZdravShop.cz | MUDr. Michal Strnad ©2012-22 <š> G+