TCM Lóngmén Hradec Králové
龙门

Brána draka

Škola Tradiční Čínské Medicíny

O škole TCM Lóngmén

Výuka vychází z pojetí učení Tradiční čínské medicíny podle materiálů z Číny i zahraničních výukových center, ze zkušeností Univerzity Guangming v Beijingu, Univerzity TCM v Tianjinu, školy TCM prof. Leung Kokyuena, v kombinaci se zkušenostmi západní reflexní akupunktury a propojením se západní medicínou, ověřené za posledních 20 let. Výuka probíhá jako jednorázové víkendové semináře, nebo série 2-4 seminářů k danému tématu, nebo jako série seminářů v rámci školy TCM.

Vyhledávání bodů Detekce pulzu

Výuka je vedena MUDr. Michalem Strnadem, praktikem akupunktury (30 let praxe) a TCM (20 let praxe), který je školitel České lékařské akupunkturní společnosti (ČLAS) pro akupunkturu a přidružené metody.

Vyučující:

Akupunkturní dráhy

  • MUDr. Michal Strnad - hlavní instruktor školy (viz kvalifikace)
  • MUDr. Petr Hoffmann
  • PharmDr. Magda Čabanová
  • Mgr. Zuzana Hamarová

Cíl školy:

  1. Během tříletého studia probrat základy tradiční čínské medicíny (TCM), základy nauky o akupunkturních bodech a síti akupunturních drah a spojnic, diagnostiku podle principů tradiční čínské medicíny a klinické využití u různých obtíží a onemocnění.
  2. Rozšířit možnosti náhledu na problematiku obtíží a nemocí západním (reflexologickým) akupuristům. Nabídnout možnosti využití propojení západní medicíny a TCM pro řadu hraničních, chronických nebo obtížně léčitelných stavů.
  3. Vytvořit algoritmy diagnostiky a terapie u potíží a nemocí se schopností řešit je pomocí akupunktury, ušní akupunktury, moxování, baňkování, fytoterapeutických hotových směsí (nebo klasických směsí), ev. ve spolupráci se západní medicínou.

Způsob výuky:

V každém ročníku je deset třídenních seminářů (každý měsíc jeden, pátek – neděle, 24 hodin), celkově tedy 240 hodin za jeden rok, o prázdninách týdenní praktický seminář.

Na seminářích bude k dispozici řada dosud vydaných výukových materiálů.

Samostatný letní seminář je zaměřen na praktickou výuku technik akupunktury a moxování, diferenciální diagnostiku a algoritmus vyšetřování.

Výuka"

Jiné možnosti výuky:

  1. Absolventi podobných škol po 1. nebo 2. ročníku mohou nastoupit do dalšího po upřesnění předchozího studia.
  2. Zájemci o jednotlivé semináře se mohou těchto zúčastnit. Je potřeba minimálně 3 týdny předem to nahlásit u sekretářky školy. Cena jednotlivých seminářů je vyšší než při platbách pololetních, nebo celého roku.

Přihlásit se můžete:

přímo z webu v sekci Termíny seminářů

Ordinace TCM | ZdravShop.cz | MUDr. Michal Strnad ©2012-22 <š> G+